# همایش_تربیت_بدنی

سومین همایش ملی ورزش برای همه در اردیبهشت ۱۳۹۳ برگزار می شود

محورهای همایش  مدیریت ورزشی - فیزیولوژی ورزشی - روانشناسی ورزشی - بیومکانیک ورزشی  - رشد و تکامل و یادگیری حرکتی  تاریخ‌های مهم: شروع ثبت نام و ارسال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

مقالات فیزیولوژی ورزشی پذیرفته شده در همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و ت

به گزارش پژوهشکده مدیریت ورزشی ایران، دکتر رضا نیک بخش رئیس اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید

همایش منطقه ای(( رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی))

  محور های همایش: ۱-  کنترل حرکتی  ۲- یادگیری حرکتی ۳- رشد و تکامل جسمانی و حرکتی ۴-ارتباط رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ۵- ورزش مدارس ۶- ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 19 بازدید