# دانلود_اسلاید

دانلوم مجله علمی پژوهشی المپیک

  دانلود   فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 45بهار 1388   دانلود      فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 44زمستان 1387     دانلود فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 43پاییز 1387
/ 2 نظر / 102 بازدید

دانلود 10 مقاله با موضوع مدیریت ورزشی

ردیف        عنوان  - کلیک کنید                نویسنده         فرمت ۱ مدیریت ورزش در ایران  دکتر کوزه چیان ppt ۲ تعارض در تربیت بدنی  دکتر کوزه چیان  ppt ۳ مدیریت تغییر در ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 714 بازدید