ایرادهای رایج داوری به مقالات

4.متغیرهای عنوان به خوبی در مقدمه تبیین نمی شود.
5.هدف و فرضیات در مقدمه تبیین نمی شوند. دقت شود که نحوه نوشتن پایان نامه ای در مقاله پژوهشی رایج نیست.
6.در هنگام استفاده از روش غیر تصادفی در نمونه گیری به دلیل و منطق استفاده از آن اشاره نمی شود.
7.در پرسشنامه های محقق ساخته به منطق استفاده از طیف های مختلف 3 یا 5 یا 7 ارزشی لیکرت اشاره نمی شود.
8.در موارد متعددی پرسشنامه های محقق ساخته برای بررسی داور ارسال نمی شود.
9.در موارد متعددی پیشنهادهای کلی ارایه می شود که برخاسته از یافته ها نیستند.
10. نیاز به ویرایش چکیده های فارسی و انگلیسی
11. نیاز به ویرایش متن مقاله

"منبع : وبسایت دکتر حمید قاسمی"

/ 2 نظر / 56 بازدید
مهدی

سلام خیلی خوشحالم که سایت تو دیدم من دانشجوی کارشناسی ام و میخاست فعالیت کنم تو رشت خودم تحقیق و هرچیزی که بتونم

مجید

[نیشخند] سیچیم وبلاگیا