پست های ارسال شده در مرداد سال 1391

همایش ملی کاربرد علوم ورزشی در تربیت بدنی - ابان 91

تاریخ عنوان ردیف ۲۰ مرداد ۹۱ آخرین مهلت ارسال اصل مقالات ۱ ۱۵ شهریور ۹۱ اعلام نتایج نهایی ۲ ۱۰ مهر ۹۱ آخرین مهلت ثبت نام در همایش ۳ ۶ تا ۷ ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید