پست های ارسال شده در دی سال 1388

همایش منطقه ای(( رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی))

  محور های همایش: ۱-  کنترل حرکتی  ۲- یادگیری حرکتی ۳- رشد و تکامل جسمانی و حرکتی ۴-ارتباط رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ۵- ورزش مدارس ۶- ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 55 بازدید