پست های ارسال شده در شهریور سال 1388

دانلوم مجله علمی پژوهشی المپیک

  دانلود   فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 45بهار 1388   دانلود      فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 44زمستان 1387     دانلود فصلنامه علمی پژوهشی المپیک شماره 43پاییز 1387
/ 2 نظر / 105 بازدید

دانلود 10 مقاله با موضوع مدیریت ورزشی

ردیف        عنوان  - کلیک کنید                نویسنده         فرمت ۱ مدیریت ورزش در ایران  دکتر کوزه چیان ppt ۲ تعارض در تربیت بدنی  دکتر کوزه چیان  ppt ۳ مدیریت تغییر در ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 719 بازدید