سمبوسه فروشی "قهرمان کشتی جهان " در دزفول

مجتبی مرادی کشتی گیر افتخار آفرین کشورمان و دارنده عنوان های قهرمانی در مسابقات جهانی ترکیه و مجارستان، به دلیل فقر مالی به سمبوسه فروشی روی آورده است.

/ 3 نظر / 77 بازدید
باران

تواین مملکت به جز خودشون مگه به مردم اهمیت میدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه باید کرد؟؟؟؟؟؟

باران

تواین مملکت به جز خودشون مگه به مردم اهمیت میدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه باید کرد؟؟؟؟؟؟

باران

تواین مملکت به جز خودشون مگه به مردم اهمیت میدن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ چه باید کرد؟؟؟؟؟؟