حول و قوه الهی جهت فراهم آوردن زمینه ارائه آخرین یافته های علمی در تربیت بدنی و علوم ورزشی و ایجاد بستری مناسب جهت جذب اساتید و دانشجویان برای تحقیق و پژوهش و در نهایت بهره گیری از یافته های پژوهشی در راستای بررسی و حل مشکلات و موانع موجود در راه توسعه ورزش کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی را در گرایش های متعدد این رشته برگزار نماید.

زمان برگزاری همایش: 28 و 29 اردیبهشت 1390

آخرین مهلت ارسال مقالات: 29 اسفند 1389

تاریخ اعلام نتایج: 31 فروردین 1390

الف) حیطه فیزیولوژی ورزش:

پاسخ ها و سازگاری های دستگاه ایمنی در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های دستگاه عصبی در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های دستگاه گردش خون در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های دستگاه تنفسی در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های دستگاه درون ریز در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های مولکولی و سلولی در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های بیوشیمیایی و بیولوژیکی در ورزش

فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)

تغذیه و کنترل وزن در ورزش

آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش

بیماری ها و ورزش

محیط و ورزش

و سایر موضاعات مرتبط

ب) حیطه مدیریت ورزشی:

مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی در ورزش

مدیریت راهبردی در ورزش

موانع توسعه ورزش ایران

مدیریت بحران در ورزش

مدیریت رویدادهای ملی و بین المللی در ورزش

مدیریت کیفیت در ورزش

اسپانسرشیب در ورزش

صنعت گردشگری ورزشی

کارآفرینی در ورزش

خصوصی سازی در ورزش

مدیریت تغییر در ورزش

فن آوری اطلاعات و ورزش

و سایر موضاعات مرتبط

ج) حیطه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش:

اثر فعالیت های حرکتی و ورزش بر بالیدگی، نمو و رشد

اثر فعالیت های حرکتی و ورزش بر مهارت های بنیادی و پایه و مهارت های ورزشی

ارزیابی رشد حرکتی و آزمون های رشد حرکتی

انتخاب ورزشکاران برتر

نقش اصول یادگیری در توسعه مهارت های بنیادی و پایه

نقش توجه در یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی

انتقال یادگیری

شرایط بهینه تمرین و یادگیری حرکتی

توسعه کنترل وضعیت بدن و عوامل مؤثر در طول عمر

کنترل طبیعی راه رفتن در طول عمر

ویژگی های کنترل مهارت های پایه و بنیادی در طول رشد

و سایر موضاعات مرتبط

د) بیومکانیک و فناوری ورزشی

بیومکانیک آسیب های ورزشی

بیومکانیک تکنیک های ورزشی

آنتروپومتری

بیومکانیک کلینیکی

بیومکانیک عصبی- عضلانی

ارگونومی

بیومکانیک ورزش سالمندان

بیومکانیک ورزش معلولان

و سایر موضاعات مرتبط

هـ ) آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

آسیب های رشته های ورزشی

شناسایی و ارزیابی آسیب های ورزشی

توانبخشی آسیب های ورزشی

پروتکل های درمانی

شناسایی علل بروز و مکانیسم آسیب های ورزشی

و سایر موضاعات مرتبط

 

http://forum.bpj.ir/amol-cpes/
:: برچسب‌ها: همایش تربیت بدنی
ن : بهنام پارسا
ت : شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
نظرات ()
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.