_


الف) فیزیولوژی ورزش:

فعالیت بدنی و سالمندی

پاسخ ها و سازگاری های دستگاه های بدن در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های مولکولی و سلولی در ورزش

پاسخ ها و سازگاری های بیوشیمیایی و بیولوژیکی در ورزش

فیزیولوژی ورزش کاربردی (علم تمرین)

تغذیه و کنترل وزن در ورزش

آزمون گیری در فیزیولوژی ورزش

محیط و ورزش

ب) مدیریت ورزشی:

مدیریت منابع انسانی در ورزش

مدیریت راهبردی در ورزش

بازاریابی ورزشی

مدیریت بحران در ورزش

مدیریت رویدادهای ورزشی

گردشگری ورزشی

کارآفرینی در ورزش

مدیریت تاسیسات و اماکن ورزشی

مدیریت اوقات فراغت با رویکرد فعالیت بدنی

مربیگری در ورزش

حقوق ورزشی

ج) رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش:

اثر فعالیت های حرکتی و ورزش بر بالیدگی، نمو و رشد

اثر فعالیت های حرکتی و ورزش بر مهارت های بنیادی و پایه و مهارت های ورزشی

ارزیابی رشد حرکتی و آزمون های رشد حرکتی

روان شناسی ورزشی

نقش اصول یادگیری در توسعه مهارت های بنیادی و پایه

نقش توجه در یادگیری مهارت های حرکتی و ورزشی

انتقال یادگیری

شرایط بهینه تمرین و یادگیری حرکتی

توسعه کنترل وضعیت بدن و عوامل مؤثر در طول عمر

کنترل طبیعی راه رفتن در طول عمر

ویژگی های کنترل مهارت های پایه و بنیادی در طول رشد

فقر حرکتی

د)بیومکانیک و مهندسی در ورزش

بیومکانیک ورزشی

بیومکانیک آسیب های ورزشی

کنترل حرکتی، پوسچر و تعادل در شرایط و جمعیت های مختلف

مهندسی ورزشی

طراحی، ساخت وسایل و تجهیزات ورزشی

نرم افزار و سخت افزار ورزشی

رباتیک ورزشی

ه) پزشکی ورزشی

آسیب شناسی ورزشی

بهداشت ورزش

توانبخشی در ورزش

پروتکل های درمانی

بیماری ها و ورزش

ورزش و معلولین

حرکات اصلاحی

http://asspe90.taftiau.ac.ir/fa/   :: برچسب‌ها: همایش تربیت بدنی
ن : بهنام پارسا
ت : دوشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٠
نظرات ()
 
جهت اطلاع از تنظیمات و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک کنید.

.:: کلیک کنید ::.